Άδεια Παραμονής

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΖΗΣΤΕ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η Ελληνική Κυβέρνηση ξεκίνησε από το 2013 την χορήγηση άδειας παραμονής, για πολίτες τρίτων χωρών, που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προϋπόθεση για την άδεια παραμονής είναι η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα που η αξία τους υπερβαίνει τις 250.000,00€

Η άδεια αυτή επιτρέπει να εισέρχονται ελεύθερα στις χώρες της ζώνης ΣΕΓΚΕΝ , ισχύει για μια 5-ετία και ανανεώνεται εφόσον διατηρείται η κυριότητα του ακινήτου.

Η άδεια παραμονής επεκτείνεται και στα μέλη της οικογένειας, στην σύζυγο και στα ανήλικα τέκνα.

Η ΤΕΚΟΝ GROUP αναλαμβάνει την αναζήτηση και εύρεση του κατάλληλου ακινήτου για τον ενδιαφερόμενο και εν συνεχεία όλη την διαδικασία διεκπεραίωσης και εφαρμογής του νόμου για λογαριασμό του πελάτη.

Buy a property in Greece and make Europe your home
  • Buy properties valued over 250.000 euros and obtain an EU residence permit
  • Renewed every 5 years provided that the buyer still owns this property or an equivalent one
  • “TECON GROUP” and its associated partners will assist you with buying your property in Greece
Learn more