Ανακαινίσεις – Επισκευές Κτιρίων

Ανακαίνιση

Η TEKON GROUP έχει υλοποιήσει ανακαινίσεις και επισκευές κτιρίων κατοικιών, επαγγελματικών και ειδικών κτιρίων, από ένα μεμονωμένο διαμέρισμα ή γραφείο, έως ένα ολόκληρο κτίριο ή συγκρότημα κτιρίων επαγγελματικών χώρων.

Οι ανακαινίσεις που μπορεί να είναι ολικές ή μερικές, περιλαμβάνουν αρχικά την ακριβή αποτύπωση του χώρου, την μελέτη και τον σχεδιασμό της νέας χρήσης και της νέας αρχιτεκτονικής λύσης, την απεικόνιση σε 3D της τελικής λύσης σύμφωνα με τα επιλεγμένα υλικά, τη σύνταξη του προϋπολογισμού και την κατασκευή από εξειδικευμένα συνεργεία. Επίσης η TEKON GROUP μπορεί να αναλάβει μόνο την κατασκευή υφιστάμενης μελέτης.

Η TEKON GROUP προτείνει λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη, βασισμένες στην γνώμη και την εμπειρία των στελεχών της, με στόχο την ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση της προς ανακαίνιση κατασκευής.

Η TEKON GROUP εγγυάται την παράδοση των ανακαινίσεων στο κόστος που έχουν προϋπολογιστεί, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί και εντός του χρόνου που έχει δεσμευτεί να παραδώσει το έργο.

Απαραίτητο στοιχείο των ανακαινίσεων αποτελούν και οι ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτιρίων, έτσι ώστε αυτά να γίνονται σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ και τους κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος. Ξεκινώντας από την θερμομόνωση του κελύφους των κτιρίων, την αντικατάσταση των κουφωμάτων και την εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με φυσικό αέριο, χρησιμοποιώντας τεχνολογία φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών  συσσωρευτών παραγωγής ενέργειας, με όλους τους κανόνες της παθητικής και ενεργειακής επάρκειας της κατασκευής.

After sale

Το βασικότερο όμως στοιχείο όλων σε μία κατασκευή, στο οποίο διακρίνεται η TEKON GROUP, είναι η μετά την παράδοση της κατασκευής υποστήριξη, με άμεση ανταπόκριση στην επίλυση των προβλημάτων που τυχόν προκύψουν.

Επισκευές - Ενίσχυση κτιρίων

Η TEKON GROUP ειδικεύεται και στις ενισχύσεις και αποκαταστάσεις βλαβών σε κτίρια.

Ειδικότερα αναλαμβάνει:

  • τον επιτόπου έλεγχο και αποτύπωση σε σχέδια της υφιστάμενης κατάστασης (αποτύπωση διαστάσεων, οπλισμού και αντοχής δομικών στοιχείων)
  • έλεγχο της στατικής επάρκειας του κτιρίου, με επιτόπου μετρήσεις από εξειδικευμένο προσωπικό και όργανα ακριβείας
  • εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης του κτιρίου, ανάλογα με τη χρήση του (νέος ή παλαιότερος κανονισμός), βάση του οποίου αποφασίζεται ποια δομικά στοιχεία του κτιρίου πρέπει να ενισχυθούν
  • πραγματοποίηση των ενισχύσεων με ανθρακουφάσματα, τσιμεντενέσεις, ρητινοενέσεις, μανδύες, μικροπασσάλους, GUNITE κτλ.
Buy a property in Greece and make Europe your home
  • Buy properties valued over 250.000 euros and obtain an EU residence permit
  • Renewed every 5 years provided that the buyer still owns this property or an equivalent one
  • “TECON GROUP” and its associated partners will assist you with buying your property in Greece
Learn more