Εκτίμηση Ακίνητης Περιουσίας

Εξειδικευμένοι συνεργάτες της ΤΕΚΟΝ GROUP παρέχουν κάθε μορφής εκτίμηση ακινήτων. Από απλή εκτίμηση εμπορικής ή μισθοδοτικής αξίας ακινήτων, επίσημη ή ανεπίσημη (για την προσωπική πληροφόρηση του ενδιαφερόμενου), έως την πλήρως πιστοποιημένη εκτίμηση αξίας, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση που οι εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα  επιθυμούν να γνωρίζουν την σημερινή αγοραία αξία των πάγιων στοιχείων τους για λόγους:

  • Αύξησης μετοχικού κεφαλαίου – εισφορά σε είδος
  • Μετατροπή εταιρικής μορφής
  • Εξασφάλιση έναντι τραπεζικού δανεισμού
  • Διευθέτηση εσωτερικών ζητημάτων διανομής, συγχωνεύσεων, απορροφήσεων και εξαγορών, νόμιμων διεκδικήσεων, κληρονομικών διευθετήσεων, ασφάλισης, εισαγωγής στο ΧΑΑ.
  • Πιθανή αγορά ή πώληση ακινήτου, ενοικίαση ή επαναδιαπραγμάτευση ενοικίων

Οι εκτιμήσεις γίνονται από στελέχη, μηχανικούς του ΤΕΕ, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι εκτιμητές του Υπουργείου Οικονομικών, οι εκτιμήσεις των οποίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν έναντι οποιασδήποτε αρχής και για κάθε νόμιμη χρήση.

Buy a property in Greece and make Europe your home
  • Buy properties valued over 250.000 euros and obtain an EU residence permit
  • Renewed every 5 years provided that the buyer still owns this property or an equivalent one
  • “TECON GROUP” and its associated partners will assist you with buying your property in Greece
Learn more