Κατασκευές Κτιρίων

Τα στελέχη της TEKON GROUP δραστηριοποιούνται στο χώρο των κατασκευών,  κτιρίων και τεχνικών έργων, από το 1984 και αποτελούν την δεύτερη γενιά μηχανικών και κατασκευαστών.

Έχουν πραγματοποιήσει πλήθος οικιστικών κτιρίων (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών αστικής και παραθεριστικής χρήσης).

Έχουν μελετήσει και κατασκευάσει κτίρια που αφορούν επαγγελματικές δραστηριότητες όπως καταστήματα, κτίρια γραφείων, βιοτεχνικά και βιομηχανικά κτίρια.

Η TEKON GROUP με την πάροδο του χρόνου στελεχώθηκε με συνεργάτες νεώτερης γενιάς που με τις σύγχρονες τους απόψεις έφεραν νέα πνοή στην εταιρεία.

Βασικό και πρωταρχικό στοιχείο στις μελέτες και τις κατασκευές της TEKON GROUP είναι ο βιοκλιματικός σχεδιασμός, προκειμένου να επιτευχθεί χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, καθώς επίσης και η επιλογή υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων.

Σήμερα που γίνεται παγκοσμίως τεράστια προσπάθεια για να διατηρηθεί η οικολογική ισορροπία, η TEKON GROUP παράγει ενεργά βιώσιμη ανάπτυξη με βασικό στοιχείο την περιβαλλοντική συνείδηση.

Buy a property in Greece and make Europe your home
  • Buy properties valued over 250.000 euros and obtain an EU residence permit
  • Renewed every 5 years provided that the buyer still owns this property or an equivalent one
  • “TECON GROUP” and its associated partners will assist you with buying your property in Greece
Learn more