Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης «Εξοικονομώ»

Το ΥΠΕΚΑ θέλοντας να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων συγχρηματοδοτεί μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για να αναβαθμιστούν τα παλιά κτίρια.

Έτσι μέσω του προγράμματος «εξοικονόμηση κατ’ οίκον» με μια δέσμη οικονομικών κινήτρων, χρηματοδοτεί τις παραπάνω παρεμβάσεις οι οποίες είναι:

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων
  • Θερμομόνωση προσόψεων και δωμάτων
  • Ηλιοπροστασία όψεων
  • Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας (ηλιακοί θερμοσίφωνες – ηλιακοί συλλέκτες)
  • Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης
  • Διαχείριση, ορθολογισμός και κατανάλωση ενέργειας (έξυπνο σπίτι)

Η ΤΕΚΟΝ GROUP αναλαμβάνει στα πλαίσια αυτού του προγράμματος την διεκπεραίωση ολόκληρου του φακέλου ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και την υποβολή του στην Τράπεζα, καθώς και την ολοκλήρωση του έργου, χρηματοδοτώντας το, όσον αφορά το ύψος της επιδότησης, μέχρι την καταβολή της στον ιδιοκτήτη.

Buy a property in Greece and make Europe your home
  • Buy properties valued over 250.000 euros and obtain an EU residence permit
  • Renewed every 5 years provided that the buyer still owns this property or an equivalent one
  • “TECON GROUP” and its associated partners will assist you with buying your property in Greece
Learn more