Υπηρεσίες Μηχανικού

Η ΤΕΚΟΝ GROUP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού και τεχνικού συμβούλου σε ιδιώτες και σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Τα στελέχη είναι μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων που ενημερώνονται συνεχώς πάνω στις νέες τεχνολογίες, τους νέους κανονισμούς και  τις μοντέρνες τάσεις του κατασκευαστικού τομέα.

Πιο αναλυτικά αναλαμβάνουμε:

 • Αρχιτεκτονικές μελέτες
 • Στατικές μελέτες
 • Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
 • Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Μελέτες Διαμόρφωσης Εξωτερικών Χώρων
 • Έκδοση Αδειών
 • Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων
 • Ενεργειακά Πιστοποιητικά
 • Βεβαιώσεις Μηχανικού
 • Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων
Buy a property in Greece and make Europe your home
 • Buy properties valued over 250.000 euros and obtain an EU residence permit
 • Renewed every 5 years provided that the buyer still owns this property or an equivalent one
 • “TECON GROUP” and its associated partners will assist you with buying your property in Greece
Learn more