Εμπορικό κτίριο – Χαϊδάρι, Αθήνα

Κατηγορία

Επαγγελματικά κτίρια

Σχετικά με το έργο

Αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη εμπορικού κτιρίου στο Χαϊδάρι Αττικής

Buy a property in Greece and make Europe your home
  • Buy properties valued over 250.000 euros and obtain an EU residence permit
  • Renewed every 5 years provided that the buyer still owns this property or an equivalent one
  • “TECON GROUP” and its associated partners will assist you with buying your property in Greece
Learn more